Podcast

Phản biện như thế nào để thuyết phục nhất mà vẫn giữ được hòa khí giữa đôi bên? Video này chia sẻ 3 cách giúp bạn phản biện một cách lịch sự, cân bằng, chừng mực và có chiều sâu trong mọi hoàn cảnh. Đây là một sản phẩm tiếp nối video trước về Tư duy phản biện (critical thinking) của The Present Writer

Loan tin ngay