Bàn luận về Giá trị của sự bền vững tại VNGroup

Khi khủng hoảng kinh tế hay dịch bệnh khiến người ta ngấm đòn về sự “phát triển nóng”, về cách thức kinh doanh kiểu “ăn xổi”, lúc đó họ mới bàn đến chuyện phát triển bền vững của doanh nghiệp. Còn tôi là người có nhận thức rất sớm về giá trị phát triển bền vững và luôn có một khát vọng mong ước xây dựng VNGroup ngày một trường tồn.

Ngay khi khởi nghiệp, người ta thường hay khát vọng phát triển lớn nhất, to nhất, nhanh nhất, vĩ đại nhất. Nhưng ngay từ ngày đầu mới thành lập vào năm 2003 và đến nay, VNGroup đưa giá trị bền vững vào hệ giá trị mà người của VNGroup luôn phải hướng tới và có ý thức vun đắp, giữ gìn. Để xây dựng được công ty từ nhỏ thành lớn chỉ cần sự may mắn và cơ hội tốt nhưng để xây dựng được công ty phát triển bền vững đòi hỏi rất nhiều vật liệu khác nhau như: mục tiêu, sáng tạo, văn hoá, đạo đức, khát vọng & chiến lược.

Trong những năm gần đây, “bền vững” là từ rất xa xỉ được nhắc nhiều trong những buổi hội thảo kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn ra. “Bền vững” được coi như một loại vaccine phòng chống Covid-19. Nhìn lại bức tranh kinh tế thế giới trong hai năm đại dịch mới thấy khủng khiếp: AirBnb nói rằng 12 năm nỗ lực phát triển thành công

ty tỷ đô vì đại dịch mà bị phá huỷ trong vòng 6 tuần; Starbucks đóng cửa vĩnh viễn 400 cửa hàng trên thế giới; một số doanh nghiệp ngừng sản xuất như Chanel, Rolex, Hermes, Vsmart (Vingroup)…

Mỗi tháng tại Việt Nam có hàng nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động hoặc bỏ địa điểm kinh doanh. Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, VNGroup vẫn có bước tăng trưởng bền vững nhờ sự theo đuổi và định hướng phát triển doanh nghiệp. Lộ trình IPO vẫn đang được tiến hành đúng kế hoạch. Để có được sự bền vững đó, hệ sinh thái ngành nghề của VNGroup phù hợp với xu thế thời đại có sự bổ trợ qua lại tạo giá trị cộng thêm. Chiến lược phát triển VNGroup không quá nóng vội để để theo đuổi “giá trị tăng trưởng nóng”. Nguyên tắc “kiềng ba chân” luôn được VNGroup áp dụng để xây dựng riêng giá trị của mình.

~TGĐ. Vũ Văn Thành

Đà Nẵng, ngày 02/06/2021

Loan tin ngay