Tin hội nhập

  • Tháng Tám 8, 2022
  • 1 Min Read

Đào tạo văn hoá doanh nghiệp VNGroup

“Tôi hân hạnh chào đón các bạn gia nhập tập đoàn đa ngành VNGroup. Ở VNGroup luôn coi người Hiền Tài là tài sản vô

READ MORE
  • Tháng Tư 3, 2019
  • 2 Mins Read

Ý nghĩa của logo VNGroup mới

Hệ thống Nhận diện thương hiệu tổng thể của VNGroup không chỉ mang đậm bản sắc riêng mà còn góp phần tăng cường vai trò

READ MORE