Đào tạo văn hoá doanh nghiệp VNGroup

“Tôi hân hạnh chào đón các bạn gia nhập tập đoàn đa ngành VNGroup. Ở VNGroup luôn coi người Hiền Tài là tài sản vô giá, ở đây các bạn được trao cơ hội phát triển bản thân và được hưởng thành quả tương xứng những cống hiến của mình.
Văn Hoá doanh nghiệp rất quan trọng, là một phần không thể thiếu trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp quy định những chuẩn mực mà người VNGroup cần phải có. VNGroup không xây dựng thương hiệu cá nhân mà chúng ta cùng nhau xây dựng đội ngũ để phát triển thương hiệu chung. Mọi hành vi sai phạm từ trong suy nghĩ cho tới hành động đi ngược với văn hoá doanh nghiệp đều phải loại trừ ra khỏi tổ chức dù đó là ai, ở cương vị nào.
Là người sáng lập và chèo lái VNGroup gần 20 năm qua, tôi mong muốn các bạn phát huy tinh thần và tuân thủ các quy tắc văn hoá để chúng ta tiếp tục xây dựng VNGroup thành một tập thể đoàn kết phát triển bền vững, tạo giá trị cho doanh nghiệp, gia đình và xã hội.” – Chủ Tịch Tập Đoàn VNGroup!

Loan tin ngay