Podcast

Thế nào là tư duy đóng (fixed mindset) và tư duy mở (growth mindset)? Những tư duy này có liên quan gì tới thành công và tới quyết định sống tối giản của bạn? VNGer hãy cùng theo dõi suy nghĩ của một bạn trẻ về chủ đề này!

Nguồn: The Present Writer Podcast

https://youtu.be/CgAoAVibKp8
Loan tin ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.