Post Grid 1

Ý nghĩa của logo VNGroup

Hệ thống Nhận diện thương hiệu tổng thể của VNGroup không chỉ mang đậm bản sắc riêng mà còn góp phần

VNGroup Teambuilding 2022 – Hơn

Với mục tiêu kết nối, gia tăng sự tương tác, Ban lãnh đạo VNGroup tổ chức cho toàn thể cán bộ

Thông báo Chương trình: “Nhận

Theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Tập đoàn,  Ban 5S sẽ tổ chức buổi đào tạo nhận thức 5S và

Bàn luận về Giá trị

Khi khủng hoảng kinh tế hay dịch bệnh khiến người ta ngấm đòn về sự “phát triển nóng”, về cách thức

VNGroup vì miền Trung yêu

Hương Đô là một xã nghèo của huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Cuộc sống của các hộ gia

Review sách: Giá trị của

“Giá trị của sự tử tế”, cuốn sách nuôi dưỡng trái tim nhân từ thuần phác với những mục đích tốt