Ý nghĩa của logo VNGroup mới

Hệ thống Nhận diện thương hiệu tổng thể của VNGroup không chỉ mang đậm bản sắc riêng mà còn góp phần tăng cường vai trò của các giá trị hiện có, làm cơ sở cho sự kế thừa, phát triển cho những bước tiến mới trong tương lai. 

Cụ thể hơn, bản sắc nhận diện thương hiệu VNGroup thể hiện: Hình mẫu thương hiệu “Người có trách nhiệm”; tính cách thương hiệu: “Linh hoạt – Am hiểu – Nhân văn”. Bên cạnh đó, câu định vị thương hiệu mới của VNGroup: “Gắn kết giá trị, phát triển vững bền” đã khẳng định vị thế của VNGroup – tập đoàn kinh tế đa ngành phát triển bền vững hàng đầu Việt Nam.

Dựa trên phiên bản trước đó, logo mới của VNGroup được kế thừa và phát triển một cách hiện đại, toàn diện hơn. Ý nghĩa của phần biểu tượng logo VNGroup được diễn giải: sự kết hợp của 2 chữ V, chữ V thứ nhất mang ý nghĩa Victory – Sự chiến thắng, niềm khát vọng; chữ V thứ hai mang ý nghĩa Vital – Sự tinh khiết, tinh thần hòa nhập nhưng vẫn giữ được nét riêng, hướng đến tính bền vững. Bên cạnh đó, hai chữ V ấy cũng ẩn dụ cho âm và dương, trời và đất, khi hai yếu tố đó giao hòa sẽ làm nên sự thuận tiện, từ đó trở thành luồng sinh khí tốt cho vạn vật. Ngoài ra, từ thiết kế nguyên thủy mang ý tưởng Vuông – Tròn còn tượng trưng cho trời và đất, sự toàn vẹn, hoàn hảo và suôn sẻ cho lĩnh vực bất động sản của tập đoàn.

Phần biểu tự VNGroup thể hiện tên thương hiệu được sử dụng phông với các nét chữ có độ dày đồng đều và sự chân phương tạo cảm giác đáng tin cậy và bền vững. Trong đó, logo có sử dụng màu cam và màu tím, thể hiện rõ tính cách của thương hiệu được đề cập phía trên. 

Loan tin ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.