Thông báo Chương trình: “Nhận thức 5S và Triển khai 5S” của VNGroup

Theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo Tập đoàn,  Ban 5S sẽ tổ chức buổi đào tạo nhận thức 5S và triển khai 5S.  Ban HCNS xin thông báo chương trình cụ thể như sau:

–           Thời gian: sáng Thứ 7, ngày 20/08/2022

           + 9:00 – 9h30: Đào tạo nhận thức 5S cho toàn thể CBNV tập đoàn

           + 9h30-10h30: Đào tạo triển khai 5S cho Ban 5S

–          Địa điểm: Không gian chung Tiktak 1 Hoàng Đạo Thúy

–          Thành phần tham dự: Ban 5S và toàn thể CBNV VNGroup

–          Giảng viên nội bộ: Ông Đỗ Văn Nam – Tổng Giám đốc

–           Hình thức: Offline đối với miền Bắc; livestream qua zoom đối với miền Trung và miền Nam

Ban HCNS  kính đề nghị Trưởng các đơn vị/phòng/ban đôn đốc CBNV tham dự đầy đủ đúng giờ để đảm bảo chương trình đào tạo theo đúng kế hoạch.

Trân trọng cảm ơn!

Loan tin ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.